Hjem Boligene Styret Vedtekter Årsrapporter Kart Bilder Historikk Linker INFO til eiere

NYE BOLIGEIERE I NYJORDET VEL

 

Nyjordet Vel har en naturlig utskifting av boligeiere. All informasjon om boligsalg
blir offentliggjort i Aftenposten Aften. Men informasjonen kommer normalt mange måneder etter at salg har funnet sted. For at boligeiere innenfor Nyjordet Vel skal bli raskest mulig oppdatert om hvilke boliger som har skiftet eier
vil denne siden bli oppdatert i takt med at boliger legges ut for salg og når
salg har funnet sted.

 

Denne siden er oppdatert dato:    

 18 september 2021

 

BOLIGER LAGT UT/BLIR LAGT UT FOR SALG                 

Husnummer               Grend                 Hustype           

                            

SOLGTE BOLIGER I 2021
Husnummer Grend Hustype Salgssum Overtakelsesdato
6 1 A 4 650 000 25 oktober 2021
36 1 D 4 800 000 20 oktober 2021
110 2 C 3 810 000 30 april 2021
148 3 D   1 juli 2021
152 3 D 5 100 000 1 juni 2021
160 3 C 4 670 000 12 mars 2021

       

SOLGTE BOLIGER I 2020                                           
Husnummer Grend Hustype Salgssum Overtakelsesdato
10 1 B 4 850 000 1 februar 2021
32 1 D 3 960 000 20 oktober 2020
55 2 B 4 250 000 22 juni 2020
58 2 B   15 desember 2020
70 2 C 4 250 000 1 november 2020
77 2 A 3 950 000 1 august 2020
83 2 A 4 100 000 1 august 2020
92 2 D 3 150 000 24 april 2020
97 2 D 4 050 000 2 mai 2020
116 2 C 4 277 000 15 desember 2020
136 3 C 3 750 000 1 juni 2020
146 3 B 4 050 000 10 juli 2020

 

SOLGTE BOLIGER I 2019                                               
Husnummer Grend Hustype Salgssum Overtakelsesdato
10 1 B 4 100 000 3 juni 2019
12 1 A 4 100 000 1 juli 2019
24 1 A 4 000 000 31 mai 2019
33 1 D 3 500 000 15 juni 2019
35 1 D 3 800 000 10 desember 2019
46 2 B 3 450 000 20 februar 2020
61 2 A 3 920 000 1 august 2019
68 2 C 3 210 000 8 november 2019
69 2 C 3 850 000 1 februar 2020
79 2 A 3 830 000 1 august 2019
85 2 B 4 055 000 1 februar 2020
95 2 D 3 700 000 14 april 2019
98 2 C 3 375 000 1 februar 2020
111 2 C 3 150 000 18 november 2019
120 3 D 4 135 000 23 september 2019
139 3 D 3 450 000 15 august 2019
143 3 B 4 050 000 1 oktober 2019
145 3 B 3 875 000 1 mai 2019
151 3 D 3 350 000 15 desember 2019
154 3 D 3 200 000 15 oktober 2019
155 3 D 3 750 000 1 februar 2019
158 3 C 3 750 000 21 oktober 2019
161 3 A 3 800 000 1 mai 2019
167 3 B 4 180 000 15 september 2019

 

SOLGTE BOLIGER I 2018                                               
Husnummer Grend Hustype Salgssum Overtakelsesdato
3 1 A 3 750 000 10 juni 2018
28 1 D 4 250 000 15 august 2018
88 2 B 3 700 000 30 november 2018
102 2 C 3 990 000 1 august 2018
105 2 C 3 780 000 15 august 2018
135 3 C 4 200 000 15 oktober 2018

 

SOLGTE BOLIGER I 2017                                               
Husnummer Grend Hustype Salgssum Overtakelsesdato
26 1 B 3 150 000 1 september 2017
36 1 D 3 820 000 1 mars 2018
38 1 D 3 950 000 15 juli 2017
61 2 A 4 100 000 1 oktober 2017
73 2 C 4 500 000 1 juni 2017
146 3 B 4 100 000 14 august 2017

 

SOLGTE BOLIGER I 2016                                                 
Husnummer Grend Hustype Salgssum Overtakelsesdato
13 1 A 3 390 000 1 mars 2016
24 1 A 3 570 000 1 oktober 2016
33 1 D 3 500 000 1 august 2016
50 2 B 3 600 000 1 januar 2017
97 2 D 3 950 000 1 desember 2016
105 2 C 3 300 000 10 august 2016
120 3 D 4 310 000 1 juli 2016
135 3 C 4 000 000 13 juni 2016
146 3 B 3 500 000 29 april 2016
149 3 D 3 575 000 1 februar 2017

 

SOLGTE BOLIGER I 2015                                                   
Husnummer Grend Hustype Salgssum Overtakelsesdato
11 1 B 3 570 000 27 mars 2015
23 1 A 3 400 000 01 mars 2016
32 1 D 2 835 000 10 juli 2015
41 2 B 3 380 000 10 januar 2016
95 2 B 2 900 000 10 september 2015
108 2 C 3 350 000 01 mars 2016
109 2 C 3 700 000 10 april 2015
114 2 C 3 850 000 15 august 2015
127 3 A 3 415 000 13 juni 2015
130 3 C 3 290 000 15 desember 2015
131 3 C 3 070 000 1 april 2015
134 3 C 3 200 000 4 juni 2015

 

SOLGTE BOLIGER I 2014                                                  
Husnummer Grend Hustype Salgssum Overtakelsesdato
56 2 A 3 350 000 20 oktober 2014
57 2 A 3 500 000 2 februar 2015
67 2 C 2 940 000 2 september 2014
93 2 D 2 550 000 1 november 2014
134 3 C 3 150 000 15 oktober 2014
145 3 B 2 675 000 15 juli 2014
150 3 D 2 850 000 6 oktober 2014
155 3 D 2 990 000 15 mai 2014

                

SOLGTE BOLIGER I 2013                                                
Husnummer Grend Hustype Salgssum Overtakelsesdato
39 1 D 2 700 000 24 april 2013
85 2 A 2 850 000 1 oktober 2013
97 2 D 3 500 000 1 oktober 2013
107 2 C 2 890 000 24 januar 2014
122 3 D 3 200 000 19 juli 2013
126 3 A 3 550 000 1 oktober 2013
130 3 C 3 100 000 1 februar 2014
146 3 B 3 400 000 30 april 2013
156 3 C 3 550 000 29 juli 2013

 

SOLGTE BOLIGER I 2012                                                
Husnummer Grend Hustype Salgssum Overtakelsesdato
4 1 A 3 050 000 15 august 2012
8 1 A 3 050 000 1 juli 2012
29 1 D 3 350 000 1 februar 2013
54 2 B 2 600 000 20 mars 2013
61 2 A 2 725 000 15 april 2012
79 2 A 2 920 000 1 november 2012
95 2 B 2 700 000 16 januar 2012
117 3 B 3 250 000 8 juni 2012
119 3 D 3 050 000 15 januar 2013
132 3 C 2 825 000 15 september 2012
149 3 D 2 760 000 15 november 2012
152 3 D 3 100 000 1 oktober 2012

 

SOLGTE BOLIGER I 2011                                                
Husnummer Grend Hustype Salgssum Overtakelsesdato
12 1 A 2 610 000 01 mars 2011
34 1 D 3 000 000 01 juni 2011
46 2 B 2 810 000 4 mai 2012
66 2 C 2 575 000 14 april 2011
72 2 C 2 370 000 30 september 2011
74 2 C 2 700 000 04 april 2011
105 2 C 2 730 000 1 februar 2012
162 3 A 2 800 000 01 mai 2011
171 3 B 2 590 000 12 november 2011

            

SOLGTE BOLIGER I 2010                                             
Husnummer Grend Hustype Salgssum Overtakelsesdato
32 1 D 2 620 000 25 mai 10
38 1 D 2 525 000 1 jul 10
40 2 B 2 460 000 20 jun 10
42 2 B 2 300 000 20 aug 10
68 2 C 2 260 000 15 nov 10
73 2 C 2 530 000 26 jun 10
88 2 B 2 650 000 21 mai 10
101 2 C 2 490 000 1 jun 10
107 2 C 2 500 000 25 jun 10
109 2 C 2 750 000 15 aug 10
114 2 C 2 280 000 1 des 10
116 2 C 2 600 000 26 nov 10
123 3 D 3 000 000 1 feb 11
134 3 C 2 350 000 1 nov 10
135 3 C 2 400 000 1 des 10
155 3 D 2 350 000 20 aug 10

 

SOLGTE BOLIGER I 2009                                               
Husnummer Grend Hustype Salgssum Overtakelsesdato
31 1 D 2 870 000 24 feb 10
35 1 D 2 050 000 12 feb 09
36 1 D 2 400 000 9 nov 09
50 2 B 2 420 000 1 aug 09
55 2 B 2 525 000 23 sep 09
56 2 A 2 650 000 4 des 09
65 2 C 2 685 000 20 jan 10
69 2 C 2 000 000 01 mai 09
95 2 B 2 300 000 01 jun 09
110 2 C 2 275 000 18 jan 10
120 3 D 2 390 000 01 apr 09
121 3 D 2 850 000 01 mar 10

 

SOLGTE BOLIGER I 2008                                               
Husnummer Grend Hustype Salgssum Overtakelsesdato
14 1 A 2 405 000 01 jul 08
15 1 A 2 450 000 15 jun 08
30 1 D 2 600 000 21 jul 08
42 2 B 1 950 000 5 des 08
67 2 C 2 350 000 1 jul 08
80 2 A 2 500 000 1 okt 08
85 2 B 2 400 000 20 aug 08
97 2 D 2 275 000 10 aug 08
105 2 C 2 430 000 14 apr 08
123 3 D 2 700 000 02 jun 08
130 3 C 2 500 000 15 aug 08
131 3 C 2 435 000 28 jul 08
137 3 C 2 450 000 15 aug 08
143 3 B 2 175 000 01 apr 08

 

SOLGTE BOLIGER I 2007                                               
Husnummer Grend Hustype Salgssum Overtakelsesdato
3 1 A 2 460 000 22 jun 07
5 1 A 2 650 000 1 apr 07
10 1 B 2 080 000 1 feb 08
33 1 D 2 520 000 20 aug 07
41 2 B 2 350 000 31 aug 07
43 2 B 2 400 000 10 sep 07
65 2 C 2 800 000 12 jan 08
69 2 C 2 650 000 5 okt 07
74 2 C 2 450 000 8 jan 08
95 2 D 2 275 000 1 feb 08
104 2 C 2 320 000 1 jul 07
132 3 C 2 300 000 15 feb 08
139 3 D 2 575 000 19 mai 07
145 3 B 2 350 000 14 apr 07
150 3 D 2 490 000 1 feb 08

 

SOLGTE BOLIGER I 2006                                                
Husnummer Grend Hustype Salgssum Overtakelsesdato
3 1 A 1 900 000 10 apr 06
13 1 A 2 300 000 15 feb 07
32 1 D 1 850 000 1 mai 06
64 2 C 2 120 000 10 nov 06
72 2 C 2 300 000 1 des 06
88 2 B 2 150 000 6 feb 07
93 2 D 1 810 000 22 mai 06
105 2 C 2 080 000 28 aug 06
126 3 A 2 370 000 10 nov 06
134 3 C 2 150 000 20 okt 06
 
SOLGTE BOLIGER I 2005                                                
Husnummer Grend Hustype Salgssum Overtakelsesdato
5 1 A 2 130 000 6 jan 06
11 1 B 2 030 000 10 nov 05
23 1 A 1 720 000 1 sep 05
29 1 D 1 680 000 8 jul 05
72 2 C 1 750 000 15okt 05
98 2 C 1 975 000 23 mar 05
98 2 C 1 900 000 14 nov 05
142 3 D 1 650 000 1 mar 05
147 3 D 1 975 000 15 sep 05
173 3 B 1 810 000    12 apr 05  

 

SOLGTE BOLIGER I 2004                                                
Husnummer Grend Hustype Salgssum Overtakelsesdato
36 1 D 1 840 000    7 apr 04  
69 2 C   5 feb 04 
80 2 A 1 200 000 1 jan 05
89 2 D 1 725 000 10 feb 05
91 2 D 1 800 000 29 des 04
93 2 D 1 550 000 1 jul 04
97 2 D 1 650 000 1 jun 04
101 2 C 1 680 000 1 mai 04
103 2 C 1 580 000 1 okt 04
109 2 C 1 570 000 23 jun 04
114 2 C 1 760 000 20 okt 04
123 3 D 1 920 000 15 feb 05

 

SOLGTE BOLIGER I 2003                                                
Husnummer Grend Hustype Salgssum Overtakelsesdato
        46           2         B        1 510 000          4 apr 03    
172 3  B   1 670 000 15 mar 03
27 1 B 1 610 000 25 apr 03
65 2 C 1 555 000 14 mar 03
31 1 D 1 800 000 2 jun 03
20 1 A 1 570 000 10 jul 03
139 3 D 1 590 000 1 okt 03
93 2 D 1 600 000 1 jun 03
19 1 A 1 650 000 20 aug 03
2 1 A 1 610 000 10 des 03
49 2 B 1 575 000 22 des 03

 

SOLGTE BOLIGER I 2002                                                
Husnummer Grend Hustype Salgssum Overtakelsesdato 
134 3 C 1 600 000 15 jan 02
58 2 A 1 710 000 16 mar 02
116 2 C 1 750 000 10 mai 02
42 2 B 1 620 000 27 mar 02
109 2 C 1 660 000 2 apr 02
90 2 D 1 560 000 25 apr 02
10 1 B 1 750 000 31 mai 02
62 2 A 1 765 000 8 jun 02
34 1 D 1 750 000 25 jun 02
123 3 D 1 650 000 27 mai 02
151 3 D 1 570 000 29 jun 02
44 2 B 1 730 000 15 jun 02
126 3 A 1 600 000 1 mai 02
157 3 C 1 580 000 1 aug 02
68 2 C 1 640 000 15 aug 02
30 1 D 1 690 000 1 nov 02
71 2 C 1 850 000 1 nov 02
108 2 C 1 600 000 10 okt 02
35 1 D 1 580 000 16 okt 02

 

 

 

Andre informasjoner:

Fjernvarme   Radiatorer   Til låns   Tomtekjøp   Rundskriv   Innbetalinger   Utbygging   Eierskifter   Instruks   Kjøp og salg   Tjenester

 

Kontakt

Telefon    :    97 63 99 84                  
E-post     :    Til Nyjordet Vel

Til toppen av siden

Hjem Boligene Styret Vedtekter Årsrapporter Kart Bilder Historikk Linker INFO til eiere