Hjem Boligene Styret Vedtekter Årsrapporter Kart Bilder Historikk Linker INFO til eiere

HVORFOR NYJORDET VEL IKKE
HAR KOLLEKTIVAVTALE MED TELENOR

 

Styret i Nyjordet Vel har mottatt en del henvendelse angående bredbånd og bredbåndpriser.
Henvendelsene fokuserer på Telenors kollektivavtale med forskjellige borettslag, og lurer på om ikke Nyjordet Vel også kan inngå slik avtale. Og da oppnå de prisfordeler en slik avtale medfører.

Styret er godt orientert om Telenors kollektivavtale med borettslag, og har vurdert om det er formåltjenelig å søke en slik avtale også for Nyjordet Vel. Konklusjonen har vært at denne avtaletype, av rent administrative grunner, ikke inngås for oss.
Selv om styret er klar over at det kan være besparelser på flere hundre kronerr pr måned, avhengig av den enkeltes abonnement.

Telenor kobler en kollektivavtale om bredbånd og priser opp mot fjernsynsavtalen. For å oppnå de priser som borettslag har på sine kollektivavtaler forlanger Telenor at de kun sender en regning på fjernsynstilknytning til Nyjordet Vel. Styret måtte i et slik tilfelle administrert alle innbetalinger for fjernsyn, og sørget for å ta inn midler fra den enkelte for å dekke fellesregningen. Av flere grunner ønsker ikke styret å påta seg en slik administrasjon.
1. Nyjordet Vel er ikke et borettslag som kan inndrive fjernsynstilknytningen gjennom husleie
2. Den enkelte står fritt til å være tilknyttet Telenor eller ha paraboltilknytning. Styret måtte ved
   en kollektivavtale til enhver tid hatt oversikt over hvem som har fjernsyn via Telenor
3. Styret ville, ved manglende innbetalinger, stått ansvarlig for å betale fellesregningen selv om ikke
   alle hadde betalt. Dette måtte vi ha dekket av driftsutgifter som er ment å dekke våre fellesarealer
4. Styret er ikke dimensjonert for å administrere slike avtaler
5. Hver og en boligeier er selveier, og har eget gårds- og bruksnummer på tomten. En kollektivavtale
   for fjernsyn kan ikke sees på som drift av fellesarealer. Dette er et personlig anliggende.

 

Kontakt

Har du spørsmål angående praktiske forhold ved Nyjordet og Nyjordet Vel kan du kontakte oss på telefon eller sende oss en E-post.
Vi tar mer enn gjerne i mot forslag til forbedringer av Nyjordet Vels WEB-område.

Telefon    :    97 63 99 84                  
E-post     :   
Til Nyjordet Vel

 

 

Til toppen av siden

 

Hjem Boligene Styret Vedtekter Årsrapporter Kart Bilder Historikk Linker INFO til eiere