Hjem Boligene Styret Vedtekter Årsrapporter Kart Bilder Historikk Linker INFO til eiere

Avlesing av fjernvarmemåleren -
Ny type - Kamstrup

 

Alle boligeiere innenfor Nyjordet Vel har fått nye avlesningsmålere for fjernvarme i april/mai 2004.
Målerne har innebygd sender som Fortum Oslo Varme vil benytte seg av. De vil lese av måleren fra utsiden av huset. Du vil ikke lengre motta avlesningskort i slutten av året.

Hvis du likevel vil lese av din måler manuelt, enten for å kontrollere regningen, eller av andre grunnner ønsker avlesing, følg etterfølgende prosedyre: 

Prosedyre for avlesing av måleren er noe forskjellig i forhold til tidligere modell.

Avlesningsprosedyre for registrering av energibruk (kWh) til oppvarming og kubikkmåler for registrering av antall kubikkmeter (m3) forbruksvann finner du i det etterfølgende.

Avlesning av energimåler for registrering av energibruk (kWh) til oppvarming

Tallet som skal avleses er normalvisning for displayet. Noter tallene fra tellerverket merket (kWh).
Det er KUN tallene foran komma som skal noteres på skjemaet som mottas i posten (ikke desimaler).
Skulle ikke displayet vise (kWh), får du dette frem ved å holde nede knappen til høyre (pilknappen) inntil rett visning dukker opp i displayet. Et eksempel på visning i displayet ser du på bildet under.
Korrekt innrapportering iht dette eksempelet ville vært: 0 0 8 4 5 0 5

Avlesing av kubikkmåler for registrering av antall kubikkmeter (m3) forbruksvann

Du kan bruke samme display for å avlese kubikkmetermåler (m3) for forbruksvann.
Hold nede til venstre (knapp med sirkel på) nede til du får frem et tall som etter seg har symbolet m3 etterfulgt av liten a. Igjen er det alle tallene før komma som skal leses av. Ikke bry deg om tallet etter komma.
Et eksempel på visning i displayet ser du på bildet under.


Du har også en annen måler montert der du kan lese av antall kubikkmeter (m3) forbruksvann. DENNE KAN IKKE NYTTES TIL Å AVLEDE ENERGIBRUK (kWh) TIL OPPVARMING.
Lese du av kubikkmeterforbruket via den andre måleren er det også her tallene FORAN kommaet som skal leses av. Du skal heller ikke notere RØDE tall.
Et eksempel på denne målertypen finner du på bildet under


Har du ikke fått skiftet måler - og må lese av på den gamle måleren?

Det er etter mai 2004 ingen som skal ha den gamle målertypen. Skulle det likevel være at Fortum Oslo Varme har glemt å skifte i en bolig finner du avlesingsbeskrivelse av denne ved å klikke på etterfølgende link:
Trykk  her (må ha Acrobat Reader på din maskin) så ser du avlesingsprosedyre for den GAMLE måleren. 

 

 

 

Andre informasjoner
Fjernvarme   Radiatorer   Til låns   Tomtekjøp   Rundskriv   Innbetalinger   Utbygging   Eierskifter   Instruks   Kjøp og salg   Tjenester

 

 

Kontakt

Har du spørsmål angående praktiske forhold ved Nyjordet og Nyjordet Vel kan du kontakte oss på telefon eller sende oss en E-mail.
Vi tar mer enn gjerne i mot forslag til forbedringer av Nyjordet Vels WEB-område.

Telefon    :    97 63 99 84                 
E-post     :   
Til Nyjordet Vel

 

 

Til toppen av siden

 

Hjem Boligene Styret Vedtekter Årsrapporter Kart Bilder Historikk Linker INFO til eiere