Hjem Boligene Styret Vedtekter Årsrapporter Kart Bilder Historikk Linker INFO til eiere

INNBETALINGER TIL VELLET - 2020

Innledning

Her finner du en oversikt over forfallsdatoer for innbetalinger til Nyjordet Vel. Oversikten viser innbetalinger som forfaller i 2020.

Giroer blir lagt i den enkeltes postkasse / sendt ut ca 1 måned før forfall.

Kun forfallsdato er oppgitt. Ikke beløp da disse er forskjellige for de enkelte boligeiere og avhengig av vedtak på årsmøtet.

(Rød skrift = forfalt)


                                                                                          

 
2020
Driftsutgifter 1/3-20 1/7-20 15/9-20  
Festeavgift 15/5-20 15/11-20    

                                                                                            

                                    Andre informasjoner:

Fjernvarme   Radiatorer   Til låns   Tomtekjøp   Rundskriv   Innbetalinger   Utbygging   Eierskifter   Instruks   Kjøp og salg   Tjenester

 

 

Kontakt

Telefon    :    97 63 99 84                  
E-post     :    Til Nyjordet Vel

 

 

                    Til toppen av siden

Hjem Boligene Styret Vedtekter Årsrapporter Kart Bilder Historikk Linker INFO til eiere