Hjem Boligene Styret Vedtekter Årsrapporter Kart Bilder Historikk Linker INFO til eiere

KJØP OG SALG AV UTSTYR
MELLOM BOLIGEIERE

Jeg ønsker å SELGE                       Jeg ønsker å KJØPE

Ofte skifter vi ut møbler og utstyr selv om det vi har er i fullt brukbar stand. Det kan være at vi ønsker å fornye oss, PC-en dekker ikke lenger eget behov eller at vi rett og slett ikke har behov for barnesengen eller barnevognen lengre.

Og alt for ofte blir dette til "mat" for Grønmo.

Det kan godt tenkes at det blant våre boligeiere finnes noen som er på utkikk etter akkurat det som du skal kvitte deg med. Da kan det jo være greit at flere kan få glede av tingene. Du som kvitter deg med ting kan få noen kroner for dette og andre kan overta fullt brukbart utstyr for en rimelig penge. Ingenting er vel bedre enn en slik løsning?

Nyjordet Vel tilbyr deg som ønsker å annonsere ting til salgs å legge dette ut på Nyjordet Vels hjemmesider. Samtidig tilbyr vi deg som ønsker å kjøpe ting å bekjentgjøre dette på våre sider.

Skriv en e-mail til rhafs@online.no og gi følgende opplysninger:
-    Ønsker å kjøpe eller selge    
-    Husnummer og telefonnummer
-    Hva du ønsker å kjøpe eller selge
-    Selger du, gi beskrivelse, tilstand og eventuelt ønsket pris
-    Kjøper du, beskriv så godt, og så KORT, som mulig ditt ønske.

For å se hva som akkurat nå ligger ute til salgs, eller som ønskes kjøpt, klikk på den etterfølgende link som er aktuell for deg:

Jeg ønsker å SELGE                       Jeg ønsker å KJØPE

Andre informasjoner:

Fjernvarme   Radiatorer   Til låns   Tomtekjøp   Rundskriv   Innbetalinger   Utbygging   Eierskifter   Instruks   Kjøp og salg   Tjenester


    

Kontakt

Har du spørsmål angående praktiske forhold ved Nyjordet og Nyjordet Vel kan du kontakte oss på telefon eller sende oss en E-mail.
Vi tar mer enn gjerne i mot forslag til forbedringer av Nyjordet Vels WEB-område.

Telefon    :    97 63 99 84                  
E-post     :   
Til Nyjordet Vel

Til toppen av siden

Hjem Boligene Styret Vedtekter Årsrapporter Kart Bilder Historikk Linker INFO til eiere