Hjem Boligene Styret Vedtekter Årsrapporter Kart Bilder Historikk Linker INFO til eiere

Vedtekter for Nyjordet Vel


 

Vedtekter for Nyjordet Vel regulerer bruken av den del av området som er fellesareal. Ca 43% av området er fellesareal og eies av Nyjordet Vels 173 boligeiere i fellesskap.
Området administreres av et styre som velges på Vellets årsmøte.
Siste vedtektsendring ble foretatt på årsmøtet 20 mars 2019 og de etterfølgende vedtekter er a jour pr denne dato.

 

Paragraf

Innhold
§ 1 Medlemskap
§ 2 Formål
§ 3 Kontingenten
§ 4 Årsmøtet
§ 5 Ekstraordinært årsmøte
§ 6 Votering
§ 7 Dagsorden
§ 8 Valg
§ 9 Styrets plikter
§ 10 Votering i styret
§ 11 Styrets fullmakter
§ 12 Vedtektsendringer
§ 13 Oppløsning
§ 14 Trafikk og parkering inne på feltet


Kontakt

Telefon    :    97 63 99 84                  
E-post     :    Til Nyjordet Vel

Til toppen av siden

Hjem Boligene Styret Vedtekter Årsrapporter Kart Bilder Historikk Linker INFO til eiere