Hjem Boligene Styret Vedtekter Årsrapporter Kart Bilder Historikk Linker INFO til eiere

Lufting av radiatorer

Når vinteren nærmer seg og radiatorene tas i bruk hender det at det kommer generende "suselyder".
Dette skyldes luft i radiatorer og rørsystem.
Det kan også være at radiatorene ikke blir så varme som de er ment å være, og uten at det høres ulyder fra
disse. Dette KAN også skyldes luft i systemet.

Det er ikke nødvendig å foreta radiatorlufting hvis det ikke høres "suselyder" fra systemet, eller at radiatorene
blir så varme som det er ment at de skal være. 

Skal lufting foretas er det er viktig at dette gjøres på rett måte.

Nedenfor vises forklaring på hvordan radiatorene "luftes".

1.    Steng ventilen
2.    Åpne lufteskruen litt, og hold den åpen så lenge du hører
       at luft siver ut. Steng umiddelbart når dere ikke hører
       mer luftsiving. Da vil det kanskje komme litt vann.
3.    Åpne ventilen.

Det er viktig at dere ikke tapper noe vann fra radiatorene. Alt vann som tappes ut må etterfylles av vaktmester for å unngå luft i Nyjordet Vels system totalt.
Hvis alle "bare" tapper litt vann vil dette akkumulere seg til store mengder og fare for luft hos alle er tilstede.
Pass på at du ikke skrur lufteskruen HELT ut - da kan stengeventilen falle ut - og vannet vil
ukontrollert flomme ut av lufteventilen.

Andre informasjoner

Fjernvarme   Radiatorer   Til låns   Tomtekjøp   Rundskriv   Innbetalinger   Utbygging   Eierskifter   Instruks   Kjøp og salg   Tjenester

 

Kontakt

Har du spørsmål angående praktiske forhold ved Nyjordet og Nyjordet Vel kan du kontakte oss på telefon eller sende oss en E-mail.
Vi tar mer enn gjerne i mot forslag til forbedringer av Nyjordet Vels WEB-område.

Telefon    :    97 63 99 84                  
E-post     :   
Til Nyjordet Vel

Til toppen av siden

Hjem Boligene Styret Vedtekter Årsrapporter Kart Bilder Historikk Linker INFO til eiere