Hjem Boligene Styret Vedtekter Årsrapporter Kart Bilder Historikk Linker INFO til eiere

Radonmålingsresultater - Nyjordet Vel

23 oktober 2003 hadde Aftenposten en artikkel om radongassforekomster i Oslo. Her fremkom det at bl a Bjørndal hadde målte verdier som var høyere enn andre steder i Oslo.
Dette ble oppfattet av flere at Bjørndal hadde verdier som ligger over de nedre verdier der det ikke anses at rodonforekomster er skadelig.

På bakrunn av avisoppslaget inviterte styret alle 173 boligeierne til å måle sine hus. Ca 60 responderte, og målinger ble foretatt over hele feltet.

Enkelte potensielle boligkjøpere spør megler konkret om radonforekomster ved vurdering om de skal legge inn bud på boliger.

Det kan derfor være greit å få kjennskap til de konklusjoner som ble trukket etter at målingene ble avsluttet i april 2004.

Konklusjonen er gitt på Rundskriv nr 5/2004, og gjengis her:
"Måleresultatene varierer i verdi - fra ca 21 Bg/m3 til ca 390 Bg/m3. Og det varierer fra hus til hus, også i samme rekke. Det er således ikke mulig å si at ett spesifikt område har høyere verdier enn andre. Hvis du vil vite konkret hva som er status for ditt hus må det foretas selvstendig måling. Det er ikke nok å få vite hvilke verdier naboen har. Og så anta at det er tilsvarende i din bolig. Tiltak for å senke radonforekomster anbefales slik: - Mellom 200-400 Bg/m3 = Mindre tiltak (rimelige) - Over 400 Bg/m3 = Større tiltak (kostnadskrevende). De fleste boliger ligger under 200 Bg/m3 og trenger således ikke iverksette tiltak. Noen få har målt verdier på mellom 200-400 Bg/m3 - og anbefales å iverksette enklere tiltak. Ingen er målt til over 400 Bg/m3. Nyjordet Vel ER et trygt boligområde - også når det gjelder radonpåvirkning.
Konklusjon: Det er ikke påvist verdier som medfører at større tiltak må/bør iverksettes i noen boliger."

Andre informasjoner

Fjernvarme   Radiatorer   Til låns   Tomtekjøp   Rundskriv   Innbetalinger   Utbygging   Eierskifter   Instruks   Kjøp og salg   Tjenester

 

Kontakt

Har du spørsmål angående praktiske forhold ved Nyjordet og Nyjordet Vel kan du kontakte oss på telefon eller sende oss en E-mail.
Vi tar mer enn gjerne i mot forslag til forbedringer av Nyjordet Vels WEB-område.

Telefon    :    97 63 99 84                  
E-post     :   
Til Nyjordet Vel

Til toppen av siden

Hjem Boligene Styret Vedtekter Årsrapporter Kart Bilder Historikk Linker INFO til eiere