Hjem Boligene Styret Vedtekter Årsrapporter Kart Bilder Historikk Linker INFO til eiere

Styret i Nyjordet Vel

 

Styret i Nyjordet Vel velges for ett år om gangen. Årsmøtet, hvor valgt av styre blir foretatt,
gjennomføres iht vedtektene innen utgangen av mars måned hvert år.

For perioden 2020-2021 har styret i Nyjordet Vel denne sammensetning:

 

Verv

Navn Adresse Poststed Telefon Mobiltelefon
Styreleder : Ragnar Hafsøe   Nyjordstubben 7 1275 Oslo ------------- 926 65 224
Styremedlem : Irene Johansen Nyjordstubben 169 1275 Oslo 22 61 24 54 909 64 904
Styremedlem : Bente Ørnevik Nyjordstybben 87 1275 Oslo 22 61 41 42 915 19 674
Styremedlem : Henrik Berg Nyjordstubben 133 1275 Oslo ------------- 950 61 631
Varamedlem : Taher Javed Nyjordstubben 56 1275 Oslo ------------- 971 04 842
Varamedlem : Mohammed Ademovski Nyjordstubben 139 1275 Oslo ------------- 958 13 415

 

 

Kontakt

Telefon    :    97 63 99 84                  
E-post     :    Til Nyjordet Vel

Til toppen av siden

 

 

Hjem Boligene Styret Vedtekter Årsrapporter Kart Bilder Historikk Linker INFO til eiere