Hjem Boligene Styret Vedtekter Årsrapporter Kart Bilder Historikk Linker INFO til eiere

Utbygging av boliger

For hver av boligene i Nyjordstubben er det utarbeidet godkjente
utbyggingsalternativer. Siden hustypene er forskjellige er det noe
ulike utbyggingsmuligheter og utbygningsareal for hustypene.
Trykk på knappen for din hustype og bli kjent med dine muligheter!

Les også det som står på denne siden om generelle forhold rundt utbygging.

Hustype A Hustype B Hustype C Hustype D

Generelt om utbygging

Utbygging av boliger kan kun skje innenfor de godkjente utbyggingsalternativer
for hver boligtype
Før utbygging kan finne sted må den som planlegger utbygging:
Skaffe nabovarselskjema fra Oslo kommune og varsle naboer om
utbyggingsplanene. Som tommelfingerregel må 3 naboer til venstre,
3 til høyre, 3 i front og 3 bak varsles. Dersom andre kan bli berørt
må også disse varsles. Naboene skal underskrive på skjemaet om at
de er varslet.
Søknad om utbygging, med spesifisering av utbyggingsplanene skal
fremsendes styret i Nyjordet Vel for godkjenning. Med søknaden
skal også kopi av skjemaene for at nabovarsel er gjennomført vedlegges.
Utbyggingstegninger bør vedlegges.
Byggemelding (enkle tiltak) må fremsendes til Oslo kommune for godkjenning.
Med søknaden skal det sendes tegninger av den planlagte utbygging,
originalskjemaene for nabovarsel i underskrevet stand samt kopi av
godkjenningsskrivet fra Nyjordet Vel.
Der hvor terrasser kan bygges ut oppe på baksiden kan det kun bygges ut
på den siden av pipen, men ikke over tilbygg.
I de fleste tilfeller vil utbygger nytte autoriserte håndverkere som forestår
selve utbyggingen. Disse vil også være behjelpelige med å utarbeide
utbyggingstegninger og fremsending av byggemelding til Oslo kommune.
I tillegg til de skisser som ligger under den enkelte hustype er det også
mulighet for å utvide gavler for de som har endehus. Skisser for dette
ligger ikke ute. Hvis noen vurderer utbygging av gavl, vennligst kontakt
styret for informasjon.
Slik sender du byggesøknad på egenhånd
Hvis du skal bygge, rive eller endre

 

Andre informasjoner:

Fjernvarme   Radiatorer   Til låns   Tomtekjøp   Rundskriv   Innbetalinger   Utbygging   Eierskifter   Instruks   Kjøp og salg   Tjenester

 

Kontakt

Telefon    :    97 63 99 84                  
E-post     :    Til Nyjordet Vel

Til toppen av siden

Hjem Boligene Styret Vedtekter Årsrapporter Kart Bilder Historikk Linker INFO til eiere